Gra planszowa Saneczkarstwo

Saneczkarstwo. Darmowa gra planszowa

Saneczkarstwo to gra dla 1-3 dzieci. Gracze będą starali się jak najszybciej przejechać trasę. Na potrzeby gry czas będzie mierzony liczbą kolejek (rzutów kostką) niezbędną do pokonania trasy. Gdy gra tylko jedna osoba, można próbować grać do osiągnięcia jak najlepszego, czyli najmniejszego wyniku. Można to traktować jako trening przed zawodami.

Liczba graczy:

 • 1-3

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • porównywania liczb w zakresie 1-6
 • nauki pojęć więcej / mniej
 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 2 szt. dla każdego gracza
 • Kostki: 2 zwykłe
 • Żetony/Karty: nie

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Dzień olimpijczyka (6 marca)
 • Światowy Dzień Sportu (6 kwietnia)

Zasady gry „Saneczkarstwo”:

Rozpoczynamy grę od ustawienia pionka na dużym polu na szczycie góry. Następnie jeden z graczy rzuca kostką i przesuwa pionek po trasie o tyle pól ile wypadło oczek. Rzuty kontynuowane są, aż do dojazdu do mety znajdującej się u podnóża góry. W trakcie kolejki należy liczyć ile razy gracz rzucił kostką, aby dojechać do mety. Po dotarciu do mety gracz ustawia swój pionek na odpowiadającej temu liczbie na pasku z lewej strony. Drugi gracz przejeżdża też całą trasę i zaznacza pionkiem swój wynik. Potem tak samo kolejni gracze.

Dodatkowa modyfikacja matematyczna

Po rzucie kostką gracz przesuwa pionek ale nie nie zabiera tej kostki (wynik rzutu pozostaje widoczny). Kolejny rzut gracz wykonuje drugą kostką. Jeśli wynik jest większy od poprzedniego to gracz dodatkowo przesuwa się o 1 pole do przodu (bonus za rozpędzenie się na sankach). Do trzeciego rzutu gracz używa kostki z większą liczbą oczek. Rzuca nią i porównuje wynik z kostką leżącą na stole. Przy kolejnych ruchach postępuje analogicznie.

Liczba stron A4 do wydruku: 1

Aby zagrać pobierz grę (362 KB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Saneczkarstwo”

Gra planszowa Saneczkarstwo
Plansza do gry
Opis gry: saneczkarstwo, sanki, sport, zima, zawody sportowe

Gra „Saneczkarstwo” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.16) Posługuje pojęciami dotyczącymi następstwa czasu: wczoraj, dzisiaj, jutro oraz określeniami pór dnia. Posługuje pojęciami dotyczącymi następstwa czasu: nazwami dni tygodnia, miesięcy i pór roku.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa