Zdjęcie sypialni skrzata do gry Detektyw

Detektyw. Darmowa gra planszowa

Detektyw to gra dla 2-3 dzieci. Gra wymaga spostrzegawczości od graczy. Trzeba znaleźć kartę, która nie pasuje do żadnego z dwóch większych obrazków. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że na kartach elementy nie zachowują pierwotnego rozmiaru. Karty z gry można też wykorzystać do zabawy w Memo lub Piotrusia.

Liczba graczy:

 • 2-3

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • porównywania liczb
 • planowania
 • podejmowania decyzji
 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: nie
 • Kostki: nie
 • Żetony/Karty: 18 szt. (dołączone do gry)

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • brak

Zasady gry „Detektyw”:

Przygotowania:

Na początku dzielimy karty po równo między graczy. Kart jest 18, wiec jeśli gra dwóch graczy to dostaną po 9 kart a jeśli trzech to po 6.

Rozgrywka:

Następnie gracze odkładają na bok pary (jeśli je mają). Jeśli istnieją dwa zdjęcia jakiegoś przedmiotu to znaczy, że skrzat miał to od dawna i na pewno nie przyniosła tego zła czarownica. Potem po kolei każdy z nich wybiera swoją jedną kartę i sprawdza czy to, co widzi na obrazku jest też w kuchni lub pokoju gracza (elementy na kartach są powiększone w stosunku do oryginałów na planszach). Jeżeli jest to odkłada kartę na bok. Jeśli nie ma to mówi „znalazłem” i pokazuje kartę innym graczom. Jeśli żaden z nich nie ma pary do obrazka to gracz ten wygrał. Jeżeli mimo wszystko para znajdzie się u innego gracza to obie karty są odkładane na bok. Właściciel karty do pary będzie miał w nagrodę jedną kartę mniej do sprawdzenia. Gracz, który błędnie powiedział „znalazłem” za karę traci jedną kolejkę.

Wygrana i koniec gry:

Wygrywa osoba, która pierwsza znajdzie jedną z dwóch rzeczy złej czarownicy.

Liczba stron A4 do wydruku: 4

Aby zagrać pobierz grę (893 KB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Detektyw”

Opis gry: kuchnia, skrzat, spanie, salon, pokój, pokoje, dom

Gra „Detektyw” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.12) Klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Preorientacja zawodowa

 • Świat zawodów i rynek pracy:
  * Dziecko podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa