Plansza do gry Bal w lesie

Bal w lesie – Darmowa gra planszowa

Bal w lesie to gra dla 2-5 dzieci. Gracze starają się jak najszybciej dostać się na zimowy, karnawałowy bal w lesie. Nie jest łatwo przedzierać się przez śnieg, więc dzieci zabrały ze sobą sanki lub narty. Po drodze znajdą wiele przedmiotów, które (o ile zaczynają się tą samą głoską, co ich sprzęt zimowy) przyspieszą ich ruch. Dodatkowo jeśli jeden z graczy dotrze do mety to pozostali zaczynają się jeszcze bardziej spieszyć i za każdym razem dodają 1 do rzutu kostką. Gdy gra tylko jedna osoba, można próbować grać do osiągnięcia jak najlepszego wyniku. Można to traktować jako trening przed zawodami.

Liczba graczy:

 • dowolna (najlepiej 2-5)

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • przeliczania 1-6
 • dodawania
 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 1 szt. dla każdego gracza
 • Kostki: 1 zwykła
 • Żetony/Karty: nie

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Światowy Dzień Śniegu (20 stycznia)
 • Karnawał (styczeń)
 • Światowy Dzień Lasu (21 marca)

Zasady gry „Bal w lesie”:

Gra przeznaczona jest dla 2-5 graczy. Na początku każdy z nich wybiera jedną kartkę, która określi czy jedzie do lasu na sankach czy na nartach. Pionki należy ustawić na ciemnoniebieskim polu ze strzałką. Następnie gracze kolejno poruszają się o tyle pól, ile pokaże rzucona przez każdego z nich kostka. Jeśli ruch zakończy się polu z literą to gracz ma dodatkowy ruch jeśli na początku wybrał obrazek, który zaczyna się napotkaną literą. Jeżeli jeden z graczy dotrze na bal pozostali do swoich rzutów dodają 1. Jeśli dwóch graczy dotrze do mety to pozostali dodają 2 do każdego swojego rzutu, itd. Gra kończy się, gdy wszyscy dotrą na bal. Gracze, którzy dotarli do mety czekają na pozostałych.

Przy modyfikacji logopedycznej (gra ze str. 2) litery N i S zostały zastąpione obrazkami rzeczy zaczynających się od tych liter. Gdy gracz stanie na polu z obrazkiem to musi określić, czy jego przedmiot (sanki lub narty) zaczyna się tą samą głoską co rzecz na obrazku. Jeżeli tak, to gracz przesuwa się dodatkowo o 1 pole. Jeśli nie jest to ta sama głoska i gracz tak powie to nic się nie dzieje. Jeśli gracz odpowie źle to cofa się o 1 pole.

Liczba stron A4 do wydruku: 3

Aby zagrać pobierz grę (639 KB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

W modyfikacji logopedycznej (gra ze str. 2) litery N i S zostały zastąpione obrazkami rzeczy zaczynających się od tych liter. Gdy gracz stanie na polu z obrazkiem to musi określić, czy jego przedmiot (sanki lub narty) zaczyna się tą samą głoską co rzecz na obrazku. Jeśli tak, to przesuwa się dodatkowo o 1 pole. Jeżeli nie jest to ta sama głoska i gracz tak powie to nic się nie dzieje. Jeśli gracz odpowie źle to cofa się o 1 pole.

Galeria gry „Bal w lesie”

Opis gry: bal, las, zima, bałwan, choinki

Gra „Bal w lesie” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

1 thoughts on “Bal w lesie – Darmowa gra planszowa

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa