Plansza do gry latarnik

Latarnik. Darmowa gra planszowa

Latarnik to darmowa gra planszowa, w której gracze ścigają się na szczyt latarni. Gra wymaga od graczy umiejętności porównywania liczb do 60, do 64 lub do 100 (w zależności od użytej kostki). Gra powstała jako pomoc dydaktyczna na Międzynarodowy Dzień Latarni Morskich, który obchodzony w trzecią niedzielę sierpnia.

Liczba graczy:

 • 2-4

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • porównywania liczb w zakresie do 100 (a przynajmniej do 60)

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 1 szt. dla każdego gracza
 • Kostki: 1 szt. K60 lub 1 szt. K100 lub K6 z postępem geometrycznym
 • Żetony/Karty: nie

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Międzynarodowy Dzień Latarni Morskich (trzecia sobota sierpnia)

Zasady gry „Latarnik”:

PRZYGOTOWANIA:

Gra przeznaczona jest dla 2-4 graczy. Przed rozpoczęciem rozgrywki należy przygotować po pionku dla każdego z graczy oraz specjalną kostkę. Do tej gry będzie pasować kostka K60, czyli z sześćdziesięcioma ściankami lub sześcienna z liczbami w postępie geometrycznym (2, 4, 8, 16, 32, 64). Można też użyć kostki K100.

POCZĄTEK GRY:

Na początku gracze ustawiają swoje pionki żółtych polach pod latarnią. Grę rozpoczyna osoba, która wyrzuci najwięcej oczek na kostce. Po niej poruszać się będą gracze po prawej stronie.

CEL GRY i WYGRANA:

Celem każdego gracza jest dotarcie na szczyt latarni. Kto zrobi to pierwszy, ten zostaje latarnikiem i wygrywa.

ROZGRYWKA:

Aby się przesunąć o 1 pole do góry, gracz rzuca kostką i sprawdza czy wynik jest większy niż liczba na tym polu. Jeśli jest mniejsza lub równa, to nie pionek się nie porusza. Jeśli większa, to pionek jest przesuwany o 1 pole w kierunku szczytu latarni. Potem kolejka przechodzi na następnego gracza. Nie można przesunąć się więcej niż o 1 pole na kolejkę. Dopuszczone jest stanie kilku pionków na jednym polu. Przyjmujemy, że z pola startowego gracz przesuwają się na pole z liczbą 1.

Liczba stron A4 do wydruku: 2 + 1 (instrukcja po angielsku)

Aby zagrać pobierz grę (698 KB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Latarnik”

Opis gry: morza, oceany, latarnie, latarnik, latarnicy, woda, światło

Gra „Latarnik” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.9) Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.
 • (IV.21) Rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie. Uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych
  w języku obcym nowożytnym. Używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności w języku obcym nowożytnym.

Preorientacja zawodowa

 • Świat zawodów i rynek pracy:
  * Dziecko podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa