Plansza do gry Curling

Curling. Darmowa gra planszowa

Curling to gra dla 2-4 dzieci. Zawodnicy dzielą się na dwie drużyny (nie muszą mieć po tyle samo zawodników) i na zmianę starają się umieścić swoje kamienie w domu, czyli wewnątrz narysowanych kół. W przeciwieństwie do prawdziwego curlingu ta gra nie wymaga zręczności. Gra się jedynie 4 kamieniami w partii (przy większej ilości gra staje się zbyt skomplikowana). W grze można zarówno starać się umieścić własne kamienie najbliżej żółtego koła jak i wybijać z tym miejsc kamienie przeciwnej drużyny.

Liczba graczy:

 • 2-4

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • orientacji w przestrzeni (prawej i lewej strony)
 • dodawania w zakresie 1-14
 • współpracy graczy
 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: nie
 • Kostki: 2 zwykłe
 • Żetony/Karty: po 8 kart dla kapitanów, po 4 karty dla szczotkujących i 8 żetonów kamieni (dołączone do gry)
 • Inne: klepsydra 30s lub sekundnik

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Dzień olimpijczyka (6 marca)
 • Światowy Dzień Sportu (6 kwietnia)

Zasady gry „Curling”:

Curling jest grą zespołową, w której rywalizują 2 drużyny. W prawdziwym curlingu każda z drużyn powinna liczyć 3 zawodników w tej grze wystarczą 1-2 osoby:
Kapitan – ustala strategię gry. W prawdziwym curlingu funkcja kapitana jest stała. W tej grze powinna przechodzić na kolejnych z graczy z drużyny (co jedną partię). Kapitan rzuca kostkami i wybiera jak mocne ma być odbicie oraz na którą stronę poleci kamień (dobierając odpowiednie karty).
Szczotkujący – w prawdziwym curlingu ci dwaj zawodnicy szczotkują lód, aby nieco zmienić trasę puszczanego kamienia. W tej grze to gracz, który ma prawo dodać lub odjąć 1 od rzutu kostek (wykłada wtedy odpowiednią kartę na stół). Ma na to tylko 30 sekund (ewentualnie minutę) od momentu rzutu kostkami przez kapitana. (Najlepiej, gdy możemy ten czas mierzyć klepsydrą lub minutnikiem).

Przebieg gry „Curling”:

Jeśli w drużynie gra tylko jeden gracz, to łączy on wszystkie funkcje. Na początku obaj kapitanowie rzucają 2 kostkami. Który z nich wyrzuci w sumie więcej oczek ten zaczyna grę. Choć w prawdziwym curlingu drużyna gra 8 kamieniami to w tej grze kapitan ma tylko 4 własne kamieni (żetonów). Ich kolor pozostaje przypisany do drużyny do końca gry.

Na początku kolejki kapitan informuje pozostałych graczy swojej drużyny, na które pole (numer) będą starać się trafić (pomoże to szczotkującemu w korekcji wyniku) oraz wykłada dwie karty rzutu (prawa-lewa i wybicie1 lub wybicie2). Potem rzuca 2 kostkami. Od tego momentu szczotkujący ma 30s na dołożenie swojej karty. Jeśli powie „już” można przejść do ustawiania kamieni (żetonów) w domu (na kołach). Jeśli nic nie powie to czekamy, aż minie 30s. Po ruchu szczotkującego obliczany jest wynik i kamień (żeton) drużyny rzucającej umieszczony jest na odpowiednim polu w domu (numer w kolorowych kręgach). Przy ustawianiu należy uwzględnić stronę, którą wyznaczył kapitan). Jeśli na tym polu stał już jakiś kamień to przesuwamy go zgodnie z kartą wybicia na numer o 1 lub 2 większy na przeciwną stroną (np.: jeśli był kamień na lewej 2 to przechodzi on na prawą 3 lub prawą 4). Jeżeli wybity kamień trafia na zajęte pole to wybija stojący tam kamień na aut i zajmuje jego miejsce. Jeśli w wyniku wybicia lub błędnej korekty szczotkującego należałoby przesunąć kamień na pole z liczbą większą niż 12 to kamień taki też trafia na aut. Te naprzemienne rzuty powtarzamy 4 razy (tyle kamieni ma każda z drużyn) – tak kończy się jedna partia. Partii trzeba rozegrać parzystą ilość – w ten sposób każda z drużyn będzie tę samą liczbę razy kończyć partię.

Partię wygrywa drużyna, która ma kamień najbliżej środka (w obliczaniu pomaga opis na planszy). Za ten kamień dostaje 1 punkt. Jeśli następny w kolejności odległości od środka kamień należy do wygrywającej drużyny to za niego drużyna dostaje również 1 punkt. Punktuje każdy kamień, który znajduje się bliżej środka niż kamienie przeciwnika. Jeśli kamienie przeciwników leżą w tej samej odległości od środka to nie dają one punktów. Kamienie na aucie nie są liczone do punktów drużyny. Całą grę wygrywa drużyna, która zdobyła więcej punktów we wszystkich partiach.

Liczba stron A4 do wydruku: 3

Aby zagrać pobierz grę (436 KB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Curling”

Opis gry: lód, lodowisko, zima, sporty zimowe

Gra „Curling” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.9) Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie.
 • (IV.12) Klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia.
 • (IV.14) Rozróżnia stronę lewą i prawą.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Preorientacja zawodowa

 • Świat zawodów i rynek pracy:
  * Dziecko podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa