Plansza do gry Szumiący Las

Szumiący las. Darmowa gra planszowa

Szumiący las to darmowa gra, której głównym celem jest ćwiczenie wymowy głoski „sz”. Wszyscy gracze muszą razem przejść przez las, w którym przeszkody znikają z drogi, gdy wymówimy ich nazwę a drzewa rozstępują się, gdy usłyszą swój szum. Dodatkowo wszyscy gracze grają jako jedna drużyna, co może przydać się na początkowy etapie uczenia radzenia sobie z porażką.

Przy okazji dziękuję wszystkim użytkownikom FB, którzy wsparli mnie pomysłami.

Liczba graczy:

 • dowolna (najlepiej 2-3)

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • wymowy głoski „sz”
 • przeliczania
 • nazw zwierząt leśnych
 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 1 szt. dla każdego gracza
 • Kostki: nie
 • Żetony/Karty: 11 szt. (dołączone do gry)

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Światowy Dzień Dzikiej Przyrody (3 marca)
 • Światowy Dzień Lasu (21 marca)
 • Światowy Dzień Drzewa (10 października)

Zasady gry „Szumiący las”:

Do gry potrzebny będzie 1 pionek oraz wycięte i ułożone na stosie karty (dołączone do gry). Pionek ten należy ustawić na polu z przedszkolną wycieczką (dziećmi). Wszyscy gracze grają jako jedna drużyna próbując pomóc przejść przez zaczarowany, szumiący las. Pierwszy gracz przesuwa pionek o 1 pole (wypadnie na pole z drzewem). Aby drzewo przepuściło wycieczkę dalej gracz musi zaszumieć tak, jak to drzewo, czyli powiedzieć długo lub wielokrotnie „sz”. Jeśli mu się to uda to następny gracz będzie mógł przesunąć pionek na kolejne pole. Jeśli nie, to kolejny gracz będzie musiał zaszumieć itd. Oceny prawidłowości wymowy „sz” dokonuje dorosły (o ile gra z dziećmi). Jeśli grają same dzieci to liczy się zdanie większości graczy. Po wejściu na pole ze znakiem zapytania trzeba wziąć kartę ze stosu i powiedzieć (z pamięci lub przeczytać lub powtórzyć za dorosłym) jak nazywa się to co widać na obrazku. Jeśli gracz właściwie nazwie obrazek to przeszkoda znika a następny gracz może znów przesunąć pionek. Jeśli nie, kolejny gracz musi wymówić nazwę z karty. Gra kończy się po dotarciu do zielonej strzałki.

Liczba stron A4 do wydruku: 3

Aby zagrać pobierz grę (2.6 MB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Szumiący las”

Plansza do gry Szumiący Las
Plansza do gry
Opis gry: las, lasy, drzewo, drzewa, szum

Gra „Szumiący las” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.4) Rozpoznaje litery. Odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności.
 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.9) Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.18) Posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym. Posługuje się pojęciami dotyczącymi korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa