Plansza do gry Kto Ma Więcej

Kto Ma Więcej. Darmowa gra planszowa do wydruku.

Kto ma więcej to darmowa gra – wyścig dla 2 dzieci. Jeden z graczy będzie wykonywał proste dodawanie z wynikiem w zakresie 0-99. Drugi z graczy będzie wykonywał mnożenie na cyfrach 0d 0 do 9. Potem będą porównywać wyniki. Kto będzie miał więcej, będzie mógł przesunąć swój pionek. Jako, że statystycznie większą szansę na lepszy wynik ma gracz dodający liczby to jego trasa jest dłuższa. Gra wymaga udziału przynajmniej jednej osoby znającej tabliczkę mnożenia.

Liczba graczy:

 • 2

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • porównywania liczb do 100
 • dodawania
 • mnożenia
 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 2 szt.
 • Kostki: 3 kostki dziesięciościenne z cyframi 0-9 i 1 kostka dziesięciościenna z wielokrotnościami 10
 • Żetony/Karty: nie

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Dzień Matematyki (12 marca)
 • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (29 września)

Zasady gry „Kto Ma Więcej”:

Do gry potrzebne będą specjalne kostki. 3 kostki dziesięciościenne z cyframi 0-9 oraz 1 kostka dziesięciościenna z wielokrotnością dziesiątki (10-90). Gracz, który wybierze mnożenie bierze 2 kostki z samymi cyframi a gracz, który wybierze mnożenie pozostałe. Obaj gracze ustawiają swoje pionki na polu S i rzucają swoimi kostkami. Kto ma więcej może przesunąć swój pionek o 1 pole (oczywiście w kierunku określonym przez wybrane działanie matematyczne). Wygrywa osoba, która pierwsza dotrze do pola z matematycznym kotylionem.

Liczba stron A4 do wydruku: 2

Aby zagrać pobierz grę (99 KB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe lub z DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Kto Ma Więcej”

Opis gry: dodawanie, mnożenie, matematyka, tabliczka mnożenia, tabliczki mnożenie

Gra „Kto Ma Więcej” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa