Plansza do gry Wielkanocny Mazurek po złożeniu

Wielkanocny Mazurek. Darmowa gra planszowa do wydruku.

Wielkanocny mazurek to darmowa gra dla kilku dzieci, których zadaniem jest upieczenie mazurka. Gra jest typowym wyścigiem ze skrótami oznaczonymi składnikami lub sprzętami niezbędnymi do wypieku tego ciasta. Stanięcie na polu z grafiką takiego sprzętu znacznie skraca wyścig. Gra jest jednocześnie rodzajem przepisu na to ciasto, bo gracze dowiadują się z niej, że do wypieku potrzebne będą im: mąką, masło, jajka, rodzynki i wiórki kokosowe.

Liczba graczy:

 • dowolna (najlepiej 2-3)

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • przeliczania 1-6
 • robienia mazurka
 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 1 szt. dla każdego gracza
 • Kostki: 1 zwykła
 • Żetony/Karty: nie

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Dzień Piekarzy i Cukierników (15 marca)
 • Wielkanoc (marzec/kwiecień)
 • Dzień Ciasta (26 listopada)

Zasady gry „Wielkanocny mazurek”:

Plansza do gry Wielkanocny Mazurek po złożeniu
Plansza Wielkanocny Mazurek po złożeniu.

Przygotowanie gry

Do gry niezbędna będzie zwykła kostka oraz pionek dla każdego gracza. Po wydrukowaniu obu stron planszy należy jedną z przyciąć i skleić z drugą tak, aby uzyskać planszą pokazaną na ilustracji.

Zasady gry

Na początku gracze ustawiają swoje pionki na polu start. Rozpoczyna najmłodszy gracz. W swojej kolejce gracz rzuca kostką i przesuwa się o tyle pól, ile wypadło oczek. Jeśli ruch kończy się na polu z obrazkiem to gracz musi powiedzieć co się na nim znajduje. Do wyboru są mąka, masło, jaja, waga, mikser, wiórki kokosowe, rodzynki, piekarnik (kuchenka). Jeśli prawidłowo rozpozna składnik potrzebny do zrobienia mazurka to może przesunąć pionek wzdłuż strzałki. Dotarcie na pole z zdjęciem mazurka kończy ruch. Wygrywa osoba, która pierwsza dotrze do mazurka.

Liczba stron A4 do wydruku: 3

Aby zagrać pobierz grę (1,07 MB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe lub na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

W grze występują nazwy składników ciasta i urządzeń niezbędnych w kuchni. Dzieci mogą je nazywać i opisywać (kolor, do czego służy).

Galeria gry „Wielkanocny mazurek”

Opis gry: ciasto, ciasta, Święta, święto, kuchnia, kuchnie, mazurek, Wielkanoc, mazurki, cukiernik, cukiernicy, piekarz, piekarze, mąka, mąki, masło, masła, jajko, jajka, rodzynki,wiórki kokosowe

Gra „Wielkanocny mazurek” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.9) Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie.
 • (IV.11) Zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa