Plansza do gry Skarb Syren

Skarb syren. Darmowa gra planszowa

Skarb syren to darmowa gra planszowa dla 2-3 graczy. Zadaniem każdego z nich jest wypłynięcie z głębin i zdobycie skarbu. Gra ćwiczy umiejętność rozróżniania prawej i lewej strony.

Gra powstała na prośbę użytkownika Maria Szyfter.
(szczegóły na stronie www.basiowegry.wordpress.com/wasze-prosby/)

Liczba graczy:

 • dowolna (najlepiej 2-3)

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • porównywania liczb
 • planowania
 • podejmowania decyzji
 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 1 szt. dla każdego gracza
 • Kostki: 1 specjalna (3 ścianki z napisem „prawy” lub literą „P” i 3 ścianki z napisem „lewy” lub literą „L”) lub moneta z literami L i P.
 • Żetony/Karty: tak, ale tylko do modyfikacji logopedycznej (dołączone do gry)

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Europejski Dzień Morza (20 maja)
 • Światowy Dzień Oceanów (8 czerwca)
 • Światowy Dzień Morza (27 września)

Zasady gry „Skarb syren”:

Gra „Skarb syren” wymaga przygotowania specjalnej kostki: 3 ścianki z napisem „prawo” (lub literą P) oraz 3 ścianki z napisem „lewo” (lub literą L). W tym celu można na zwykłej kostce napisać niezmywalnym flamastrem odpowiednie litery lub nakleić napisy na sześcienny klocek. Można też użyć monety czy żetonu podpisując P na awersie a L na rewersie.

W grze wszyscy gracze stają się syrenami. Każdy ma za zadanie dotarcie do legendarnego skarbu znajdującego na powierzchni morza. Zwykłe ryby nie stanowią zagrożenia dla syren, wiec z pola z takim obrazkiem zawsze trafia się bliżej powierzchni (do góry). Rekiny bywają groźne, więc przy braku szczęścia gracz może być zmuszony do pójścia drogą, która oddali go od upragnionej powierzchni.

Wszyscy gracze siadają z jednej strony stołu/gry. Ułatwi to sprawdzanie prawidłowości wybranego kierunku (u wszystkich graczy lewa i prawa strona kartki będzie w tym samym miejscu). Gra rozpoczyna się od ustawienia pionków na polu „start”. Następnie kolejno rzucają kostką i sprawdzają, w którym kierunku trzeba przesunąć pionek. Przesuwają go do kolejnego pola po jednej z linii wychodzących do góry (z pola, na którym stoją). W przypadku pola z rekinem może się zdarzyć, że choć linia początkowo idzie do góry to jej koniec będzie się znajdował niżej. Gra kończy, gdy pierwszy gracz dotrze do wyspy ze skarbem.

Liczba stron A4 do wydruku: 4

Aby zagrać pobierz grę (916 KB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

Grę można w łatwy sposób przystosować grę do ćwiczenia różnicowania głosek z różnych szeregów. W tym celu określamy głoski do rozróżniania wpisując je do kwadracików na górze głównej planszy. W ten sposób ustalamy dodatkową zasadę do gry – zamiast rzucania kostką będzie losowanie kartoników. Np. różnicując „s” i „sz” mówimy dzieciom, że mowa syren jest inna od naszej i jeśli twoja syrenka w swojej kolejce usłyszy „s” to będzie musiała skręcić w prawo. Jeśli usłyszy „sz” to będzie musiała skręcić w lewo. Poniżej zamieszczam przykładowe karty dla głosek „s” i „sz”. Do gry dołączone są też puste karty, aby każdy mógł wpisać użyć potrzebnych mu słów czy sylab.

Galeria gry „Skarb syren”

Opis gry: morze, skarb, syreny, woda, morza, ocean, syrena, wyspa, wyspy

Gra „Skarb syren” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.14) Rozróżnia stronę lewą i prawą.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

1 thoughts on “Skarb syren. Darmowa gra planszowa

 1. Maria Szyfter 3 grudnia 2014 at 01:29

  Fantastyczna! Dziękuję:-)

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa