Plansza do gry Przyjazd Paderewskiego

Przyjazd Paderewskiego. Darmowa gra planszowa

Przyjazd Paderewskiego to darmowa gra planszowa z historią Polski w tle. W 1918 przyjazd kompozytora zainspirował Polaków do walki o wolność. W grze gracze muszą jako patrioci sprawić, aby podstępy oficerów zaborców nie powiodły się a sam przejazd odbył się bez kłopotów. Im więcej osób gra, tym większa szansa na ich wygraną.

Liczba graczy:

 • dowolna (najlepiej 1-4)

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • planowania
 • historii Polski
 • patriotyzmu
 • współpracy
 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 1 szt. (najlepiej z wizerunkiem Paderewskiego dołączonego do gry)
 • Kostki: 1 szt. specjalna (3 ścianki z polską flagą i 3 ścianki puste)
 • Żetony/Karty: 12 żetonów z polską flagą + 3 żetony flag do naklejenia na kostkę (dołączone do gry)

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Dzień Niepodległości (11 listopada)
 • Dzień Kolejarza (25 listopada)

Zasady gry „Przyjazd Paderewskiego”:

Gra wymaga stworzenia specjalnej kostki: 3 ścianki z polską flagą i 3 ścianki puste.

Wszyscy gracze grają jako jedna drużyna. Na początku należy ustawić pionek Paderewskiego na dużym polu Gdańsk. Gra rozpoczyna się od przesunięcia tego pionka o 1 pole. Pierwsze pola są bezpieczne (niebieskie pola bez obrazków oficerów). Po ruchu pionka Paderewskiego gracze kolejno wybierają, którą stacją się zajmą (mogą wybrać tę samą lub każdy inną) a następnie rzucają kostką. Jeśli na kostce wypadła flaga to zakrywają biało-czerwonym żetonem obrazek oficera na tej stacji. (Stacja to białe pole z obrazkiem oficera.)

Przesunięcie pionka Paderewskiego oraz rzuty kostką przez graczy traktowana jest jako jedna kolejka. Po jej zakończeniu należy ponownie przesunąć pionek kompozytora i sprawdzić czy uda się położyć flagę na stacji. Jeśli pionek Paderewskiego dojedzie do niezakrytego pola z oficerem to gra kończy się przegraną graczy, bo Paderewski zostaje zmuszony do zawrócenia do Warszawy i nie dojeżdża do Poznania. Jeżeli pionek Paderewskiego trafia na pole zakryte polską flagą to nic się nie dzieje. Jeśli Paderewski dojedzie do Poznania wszyscy wygrywają

Liczba stron A4 do wydruku: 2

Aby zagrać pobierz grę (707 KB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Przyjazd Paderewskiego”

Plansza do gry Przyjazd Paderewskiego
Plansza do gry
Opis gry: Gdańsk, historia, Ignacy Jan Paderewski, niepodległość, Polska, Poznań, pociąg, polskie miasta, historia Polski

Gra „Przyjazd Paderewskiego” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.9) Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie.
 • (IV.10) Wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej.
 • (IV.14) Rozróżnia stronę lewą i prawą.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa