Projekt edukacyjny Super Dzieciaki

SuperDzieciaki to zbiór pomysłów na rozwijanie naturalnej ciekawości dzieci. Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym są ciekawe świata. Pochłaniają go wszystkimi zmysłami. Warto w nich rozwijać te naturalne skłonności i talenty zanim radość z odkrywania świata zostanie w nich stłamszona przez konieczność rozwiązywania zadań matematycznych, fizycznych, chemicznych i biologicznych i nauki na pamięć rzeczy, których nigdy nie obserwowali w swoim otoczeniu.

Materiały dodatkowe do zajęć oraz krótki opis zajęć znajdziecie Państwo tutaj.


Super Dzieciaki is a collection of ideas for developing children’s natural curiosity. Children in preschool and early school age are curious about the world. They absorb it with all their senses. It is worth developing these natural inclinations and talents in them before the joy of discovering the world is suppressed in them by the need to solve mathematical, physical, chemical and biological tasks and memorize things that they have never observed in their environment.

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa