22. Młodzi naukowcy | Rozdzielanie mieszanin

Młodzi naukowcy 22. Mieszaniny

Zajęcia 8-9 marca miały za zadanie pokazać dzieciom jak w łatwy sposób można rozdzielać mieszaniny.  Były to 10. zajęcia w bloku „Woda”.

W trakcie zajęć dzieci wykorzystały zjawiska:

  • sedymentacja –  naturalne opadanie ciał stałych w roztworach
  • filtrowanie – oddzielanie składników dzięki porowatym przegrodom
  • destylacja – odparowanie i skraplanie jednego ze składników płynnych mieszanin.

Książeczka do pobrania: PDF | Word.

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa