Plansza do gry Elektrony

Elektrony. Darmowa gra planszowa

Elektrony to gra planszowa przybliżająca dzieciom zjawisko elektrostatyczności. Zadaniem graczy jest oderwanie jak największej liczby elektronów od planszy. Gra jest wyścigiem z czasem.

Liczba graczy:

 • dowolna (najlepiej 2-3)

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • przeliczania do 50
 • porównywania liczb
 • fizyki
 • planowania i podejmowania decyzji
 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 49 szt.
 • Kostki: 1 zwykła
 • Żetony/Karty: 49 szt. (niedołączone do gry). Żetony są potrzebne jedynie jako zamienniki pionków. W razie ich braku można wykorzystać kamyki lub drobne monety.

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • brak

Zasady gry „Elektrony”:

Przygotowania do gry

Przed rozpoczęciem gry należy przygotować 49 pionków lub żetonów oraz kostkę K10 (dziesięciościenną). Pionki/Żetony należy ustawić po 1 na każdym polu z plusem. Można też użyć kamyków lub groszówek. Wszystkie one symbolizują one elektrony. Potrzebny też będzie minutnik.

Rozgrywka

Grę rozpoczyna osoba, która wyrzuci najwięcej oczek na kostce. Potem kolejno gracze po prawej stronie. W tym momencie należy ustawić minutnik na 10 min lub inny ustalony w tym momencie czas rozgrywki.

W swojej kolejce gracz rzuca kostką a otrzymany wynik będzie jego siłą elektrostatyczną. Dzięki niej będzie mógł zabrać z planszy odpowiednią liczbę pionków. Koszt zabrania pionka z planszy określa jego położenie. Wzięcie każdego kosztuje 1 punkt plus liczba otaczających go bezpośrednio pól z odsłoniętym plusem (bez pionka).

Przykładowo pierwszy pionek zdejmowany z planszy zawsze kosztuje 1 punkt siły elektrostatycznej, bo nie dookoła niego żadnych pustych pól. Zdjęcie pionka, którego sąsiedztwo stanowi 5 innych pionków oraz trzy puste pola będzie kosztowało 4 punkty siły elektrostatycznej.

Siłę elektrostatyczną można wykorzystać do zdjęcia kilku pionków z planszy. Suma punktów potrzebna do ich zdjęcia nie może być jednak większa niż wylosowana w danej kolejce liczba. Siła elektrostatyczna nie przechodzi na następną kolejkę. Niewykorzystane w danej kolejce punkty przepadają.

Jeśli gracz wylosuje mniejszą liczbę oczek niż siła elektrostatyczna potrzebna do zdjęcia choćby jednego pionka a większą od 0, to kolejka przechodzi na następnego gracza. Jeżeli gracz wylosuje 0 (zero), to zyskuje prawo zdjęcia jednego dowolnego pionka (niezależnie od tego, ile normalnie punktów siły elektrostatycznej potrzeba do jego zdjęcia.

Koniec gry

Gra kończy się po 10 minutach lub po innym czasie ustalonym przez graczy przed rozpoczęciem rozgrywki. Wygrywa osoba, która jako na końcu gry zbierze najwięcej elektronów (pionków).

Liczba stron A4 do wydruku: 2 + 1 (english manual)

Aby zagrać pobierz grę (923 KB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Elektrony”

Opis gry: fizyka, elektrostatyka, elektron, elektrony, elektrostatyczność

Gra „Elektrony” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.9) Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie.
 • (IV.11) Zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.
 • (IV.21) Rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie. Uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych
  w języku obcym nowożytnym. Używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności w języku obcym nowożytnym.

Dodatkowe wykorzystanie gry: Materiały do zajęć naukowych

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa