Plansza do gry Dzień w przedszkolu

Dzień w przedszkolu. Darmowa gra planszowa

Dzień w przedszkolu to darmowa gra planszowa – wyścig, w którym każdy może wygrać. Została wymyślona, aby przybliżyć dzieciom jak wygląda tytułowy dzień w przedszkolu uwzględniając w występujące w jego trakcie aktywności: swobodną zabawę, zajęcia zorganizowane, pobyt na podwórku, obiad, podwieczorek i pożegnanie.

Liczba graczy:

 • dowolna (najlepiej 2-3)

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • przeliczania do 6
 • porównywania liczb w zakresie 6
 • orientacji w przestrzeni

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 1 szt. dla każdego gracza
 • Kostki: 1 zwykła
 • Żetony/Karty: nie

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Dzień Przedszkolaka (20 września)

Zasady gry „Dzień w przedszkolu”:

Przed rozpoczęciem gry należy przygotować zwykłą kostkę oraz po jednym pionku dla każdego gracza.

Na początku należy ustawić pionki na polu ze strzałką. Pierwszy porusza się najstarszy gracz. Gdy trudno go ustalić, to jako pierwsza porusza się osoba, która wyrzuci najwięcej oczek na kostce. Potem będą się poruszać gracze w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara. W swojej kolejce gracz rzuca kostką. Jeśli uzna wynik za wystarczająco wysoki, to przesuwa pionek o tyle pól, ile wypadło oczek na kostce. Jeśli wynik rzutu jest w ocenie gracza zbyt mały, to może w zamian przesunąć pionek do przodu do najbliższego misia. Misie rozdzielają poszczególne aktywności w ciągu dnia, którymi na potrzeby gry są: zabawa, śniadanie, zajęcia, ogródek (podwórko),  obiad, podwieczorek, pożegnanie.

Wygrywają wszystkie osoby, które dotrą do pola z uśmiechniętą buzią. Na tym polu należy się zatrzymać nawet jeśli wypadło więcej oczek na kostce. To jest koniec udanego dnia w przedszkolu.

Liczba stron A4 do wydruku: 2 + 1 (the English manual)

Aby zagrać pobierz grę (682 KB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Dzień w przedszkolu”

Opis gry: przedszkole, przedszkolaki, dzieci, zabawa, śniadanie, zajęcia, ogródek, podwórko,  obiad, podwieczorek, pożegnanie

Gra „Dzień w przedszkolu” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.9) Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.16) Posługuje pojęciami dotyczącymi następstwa czasu: wczoraj, dzisiaj, jutro oraz określeniami pór dnia. Posługuje pojęciami dotyczącymi następstwa czasu: nazwami dni tygodnia, miesięcy i pór roku.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Dodatkowe wykorzystanie gry: Dwumiesięcznik Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA nr 2 (16) 2023

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa