Woda. Zajęcia Młodzi Naukowcy 13-22

Zajęcia 1-12 | Zajęcia 13-22 | Zajęcia 23-35 | Zajęcia 36-50


Spotkanie 13:
Woda cz. 1 – Napięcie powierzchniowe wody oraz utrzymywania się na powierzchni przedmiotów cięższych od wody. Zmniejszanie napięcia powierzchniowego mydłem. Więcej o zajęciach oraz materiały dodatkowe tutaj.

Spotkanie 14:
Woda cz. 2 – Przepływ kapilarny. Prostowanie zgiętego papieru wodą. Chromatografia cienkowarstwowa, w tym podnoszenie poziomu wody i przenoszenie barwnika. Więcej o zajęciach oraz materiały dodatkowe tutaj.

Spotkanie 15:
Woda cz. 3 – Rozpuszczalność. Szukanie sposobów przyspieszania rozpuszczania się substancji w wodzie. Więcej o zajęciach oraz materiały dodatkowe tutaj.

Spotkanie 16:
Woda cz.4 – Rozpuszczalność c.d. Tworzenie roztworów nasyconych oraz porównywanie rozpuszczalności cukru i soli. Więcej o zajęciach oraz materiały dodatkowe tutaj.

Spotkanie 17: Woda cz. 5 – Wodne wulkany, w tym tworzenie wodno-pianowego modelu wulkanu. Zajęciom nie towarzyszyły materiały dodatkowe.

Spotkanie 18: Woda cz. 6 – Podwodne wulkany oraz badanie zachowania się wody o różnej temperaturze. Więcej o zajęciach oraz materiały dodatkowe tutaj.

Spotkanie 19: Woda cz. 7 – Pływanie i prawo Archimedesa. Badanie co potrafi pływać i ile traci na wadze po zanurzeniu w wodzie. Więcej o zajęciach oraz materiały dodatkowe tutaj.

Spotkanie 20: Woda cz. 8 – Wpływ kształtu na pływanie oraz określanie wyporności łódek papierowych. Więcej o zajęciach oraz materiały dodatkowe tutaj.

Spotkanie 21: Woda cz. 9 – Wyporność oraz ważenie roztworów soli. Badanie w jakiej wodzie statek przewiezie więcej towaru. Więcej o zajęciach oraz materiały dodatkowe tutaj.

Spotkanie 22: Woda cz. 10 – Mieszaniny i ich rozdzielanie przez sedymentację, filtrowanie i destylację. Więcej o zajęciach oraz materiały dodatkowe tutaj.