Plansza do gry Smaki

Smaki. Darmowa gra planszowa

Smaki to wyścig dla maksymalnie piątki graczy. Gra odnosi się do pięciu podstawowych smaków (słodki, gorzki, kwaśny, słony oraz umami). Każdy grający wybiera sobie jeden z nich jako ulubiony oraz drugi jako nielubiany. Wybór wpływa na rozgrywkę, choć każdy ma te same szanse na wygranie.

Liczba graczy:

 • 2-5

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • przeliczania do 6
 • czytania
 • kolorów
 • orientacji w przestrzeni

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 1 szt. dla każdego gracza (zielony, fioletowy, czerwony, żółty, niebieski)
 • Kostki: 1 zwykła
 • Żetony/Karty: tak (dołączone do gry)

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • brak

Zasady gry „Smaki”:

Przygotowania

Przed rozpoczęciem gry należy wyciąć Karty Polubień i przygotować 5 pionków oraz zwykłą kostkę do gry. Najlepiej, aby każdy pionek był w innym kolorze, ale zgodnym z kolorem pól na planszy, czyli zielonym, żółtym, czerwonym, niebieskim oraz fioletowym.

Początek

Na początku gracze muszą wybrać sobie jedną z Kart Polubień. Może być ona zgodna z prawdziwymi upodobaniami smakowymi gracza, ale nie musi. Każdy z graczy musi jednak wybrać inny ulubiony smak (mieć pionek w innym kolorze). Kartę Polubień kładziemy przed sobą w sposób umożliwiający widzenie jej przez innych graczy. Następnie bierzemy pionek w kolorze związanym z ulubionym smakiem i ustawiamy go na polu ze strzałką w tym kolorze. Grę zaczyna osoba, która wyrzuci najwięcej oczek. Jeśli kilku graczy ma ten sam najwyższy wynik, to rzucają one jeszcze raz i ponownie porównują swoje wyniki. Powtórki rzutów powtarzają jedynie osoby z najwyższym wynikiem z poprzedniego rzutu, aż do momentu, gdy ktoś z nich będzie miał pojedynczy, najwyższy wynik. Potem kolejka będzie przechodzić na kolejne osoby zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Rozgrywka

W swojej kolejce gracz rzuca kostką i przesuwa pionek zgodnie ze wskazaniami strzałek o tyle pól, ile wypadło oczek. Jeśli ruch zakończy na polu w kolorze zgodnym z ulubionym smakiem, to gracz przesuwa się dodatkowo o 1 pole do przodu. Jeżeli ruch zakończy w kolorze związanym ze smakiem, którego gracz nie lubi, to cofa on swój pionek o 1 pole.

Można też grać w uproszczoną wersję – bez Kart Polubień. Wtedy zatrzymanie się na polu w kolorze pionka powoduje, że gracz ma dodatkowy rzut kostką. Zatrzymanie się na innym kolorze powoduje przesunięcie się do przodu o 1 pole. Wygrywa osoba, która okrąży całą planszę. Ruch kończący grę nie musi się zakończyć dokładnie na polu startowym (może przesunąć się dalej).

Liczba stron A4 do wydruku: 3

Aby zagrać pobierz grę (2.94 MB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Smaki”

Opis gry: smaki, gorzki, słony, słodki, kwaśny, umami, jedzenie, zmysły

Gra „Smaki” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.4) Rozpoznaje litery. Odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności.
 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.9) Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie.
 • (IV.12) Klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia.
 • (IV.14) Rozróżnia stronę lewą i prawą.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

1 thoughts on “Smaki. Darmowa gra planszowa

 1. Jl. Telekomunikasi Terusan Buah Batu 22 listopada 2023 at 10:34

  During the game, the child recognizes and names basic emotions and tries to cope with experiencing them?

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa